Die Wiel Draai (Circa 2006)

ek het 'n wrok
teen die wrak van jou hart

wat eers vol liefde was
en nou net smart

valse vriende vol manipulasie
verander

jou van wie jy was
tot iemand anders


© Niel De Waal Meiring